Privacyverklaring

Het doet ons veel plezier dat u interesse heeft in onze thuispagina, de onderneming Theraline en onze producten.
De bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruik daarvan is zeer belangrijk voor ons. Uw gegevens worden daarbij in het kader van de wettelijke voorschriften (EU AVG) beschermd. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan onze thuispagina op welke manier worden verzameld en hoe deze worden gebruikt:

Toepassing/gebruik van de persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling (bijv. aan dienstverleners die door u voor de betalingsafhandeling worden ingeschakeld).

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Als norm hiervoor geldt de betreffende wettelijke bewaartermijn. Voor zover rekening moet worden gehouden met de bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bedragen. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet meer noodzakelijk zijn voor naleving van het contract.

Rechten van de gebruiker

U heeft te allen tijde het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers daarvan, en het doel van de gegevensverwerking. In gelijke mate heeft u het recht op kennisgeving, bezwaar, beperking, overdraagbaarheid of verwijdering van deze gegevens, voor zover er geen wettelijke vereisten zijn die daartegen spreken.
Het recht op bezwaar houdt met name de mogelijkheid in om bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen gegevens voor reclamedoeleinden.

Voor alle vragen met betrekking tot het onderwerp gegevensbescherming bij Theraline en indien u informatie wenst over de over uw persoon opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met: datenschutz@theraline.de

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw eindapparaat (smartphone, tablet, PC enz.) worden opgeslagen en gepseudonymiseerde gegevens bevatten. Door het gebruik van cookies wordt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de webpagina's verhoogd.

Middels de instellingenopties van uw browser kunt u het plaatsen van cookies te allen tijde voorkomen en reeds geplaatste cookies kunnen afzonderlijk worden verwijderd. Als de gebruiker het plaatsen van cookies deactiveert, kan het zijn dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Gebruik van social-media-plug-ins

Deze website maakt gebruik van Facebook Social Plug-ins in de vorm van Facebook-logo's. De plug-in maakt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. Uw bezoek aan onze pagina kan daardoor evt. door Facebook worden gevolgd als u een Facebook-account heeft of al eens eerder een pagina met Facebook Social Plug-ins heeft bezocht.
Hier vindt u een overzicht van mogelijke Facebook-plug-ins:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud, de omvang en het gebruik van de gegevens die de plug-in deelt met de server van Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS).
Hier vindt u meer over de privacybepalingen van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Log uit bij uw Facebook-account om te voorkomen dat gegevens van uw bezoek op onze pagina naar Facebook worden doorgestuurd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics”, die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain view, CA 94043-1351, VS) wordt aangeboden. Google Analytics is een webanalyse-instrument, dat gegevens over het gedrag van de gebruiker van een internetpagina evalueert. Deze dienst is gebaseerd op “cookies” die naar een Google-server worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Ook zal Google deze informatie in sommige gevallen met derden delen als dit wettelijk wordt voorgeschreven, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Als een gebruiker uit een lidstaat van de EU of uit de Europese Economische Ruimte gebruikmaakt van een pagina, wordt het IP-adres ingekort en daardoor geanonimiseerd. Hierdoor kan uw IP-adres niet meer worden teruggeleid naar uw persoon. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door de cookies gegenereerd werd aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Meer informatie over gegevensbescherming in het kader van Google Analytics vindt u hier:
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Vimeo-plug-in

Wij gebruiken voor het integreren van video's de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC, met het hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Op enkele van onze pagina's gebruiken wij plug-ins van de aanbieder Vimeo. Als u een van onze pagina's opent die is voorzien van een dergelijke plug-in, dan wordt een verbinding gemaakt met de Vimeo-servers, waarbij de plug-in wordt weergegeven. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server medegedeeld welke van onze internetpagina's u bezocht heeft.

Indien u op dat moment als lid van Vimeo bent aangemeld, kent Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke bezoekersaccount. Bij gebruik van de plug-in, zoals wanneer u bijvoorbeeld op de startknop van een video klikt, wordt deze informatie eveneens toegekend aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toekenning verhinderen door u vóór gebruik van onze internetpagina af te melden bij uw Vimeo-gebruikersaccount.
Meer informatie over gegevensverwerking en instructies over gegevensbescherming door Vimeo vindt u op
https://vimeo.com/privacy.

Betaalmethode: PayPal

Wij bieden in onze shop onder meer de betaalmethode via PayPal aan, een dienst van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Indien een gebruiker PayPal als betaalmethode kiest, gaat hij/zij akkoord met de hiervoor noodzakelijke overdracht van persoonsgegevens (zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, bankgegevens).
Hier vindt u meer over de privacybepalingen van PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Betaalmethode: creditcard

Naast PayPal bieden wij in onze shop ook betaling via creditcard aan. Deze betaalmethode wordt aangeboden door de dienstverlener BS PAYONE GmbH, Frauenhoferstr. 2-4, 24118 Kiel. Indien een gebruiker kiest voor betalen met creditcard gaat hij/zij akkoord met de hiervoor noodzakelijke overdracht van zijn/haar persoonlijke betaalgegevens aan BS PAYONE GmbH.
Hier vindt u meer over de privacybepalingen van BS PAYONE:
https://www.payone.com/datenschutz/

SSL-versleuteling

Voor het versleutelen van uw gegevens, die bijv. tijdens een bestellingsafhandeling worden overgedragen, gebruiken wij de industriestandaard SSL (Secure Sockets Layer). Deze vormt op dit moment het veiligste gegevensoverdrachtproces op internet.

Mogelijkheid tot bezwaar

Indien u vermoedt dat uw rechten bij het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Deze zal de klacht in behandeling nemen en stelt de betroffene op de hoogte van de uitkomst.

De landelijke toezichthouder voor gegevensbescherming en informatievrijheid Rijnland-Palts
Dhr. Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Tel.: 0049-6131-208-2449
Fax: 0049-6131-208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Voor externe links naar vreemde inhoud kunnen wij ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle niet aansprakelijk worden gesteld.

Naam en adres van de verantwoordelijke

Theraline eK
Industriepark Nord 56
DE-53567 Buchholz
Tel: 0049-26839696-0
E-mail: info@theraline.de

Contact functionaris voor gegevensbescherming

Theraline eK
Dhr. Alexander Kutschke
Industriepark Nord 56
DE-53567 Buchholz
E-mail: datenschutz@theraline.de

Versie: 18-05-2018